โครงการปฐมนิเทศที่ปรึกษาหอพักและกรรมการหอพัก ประจำปี 2565

โครงการปฐมนิเทศกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้น วันที่ 17 มิ.ย 2565 ณ ห้องประชุม 3  อาคารศิริคุณากรรูปกิจกรรมเพิ่มเติม

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม