เปิดบ้านรับน้องเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ เปิดบ้านรันน้องเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ตามหน่วยบริการหอพัก ต่างๆ ซึ่งจะมีคณะกรรมการหอพักค่อยตอนรับและส่งน้องเข้าหอพัก

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม