ผลการคัดเลือกที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม ผลการคัดเลือกที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566