เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น