โครงการต้อนรับน้องใหม่เข้าหอพัก ปีการศึกษา 2566

โครงการต้อนรับน้องใหม่เข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27)