โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยปฐมภูมินักศึกษา มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับกองบริการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน แก่กรรมการหอพักนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐานรวมถึงการส่งต่อผู้บาดเจ็บ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายมรกต สุบิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร