ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักส่วนกลาง รุ่นพี่ (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2566

 

เอกสารเพิ่มเติม รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักส่วนกลาง รุ่นพี่ (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2566