รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 182/2567
เรื่องรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ประจำปีการศึกษา 2567

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศเรื่องรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27) ประจำปีการศึกษา 2567