การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) รุ่นพี่ ประจำปีการศึกษา 2567

 

เอกสารประกาศเพิ่มเติม  การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2567