ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (รุ่นพี่) ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://kku.world/7i5u0
กำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา รุ่นพี่ https://kku.world/f3ayq