รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1128/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา รับสมัคร
ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 4 – 13 พฤษภาคม 2565 นั้น ระยะเวลาสิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้