รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษา (หอพักที่ 1 – 27) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 717 / 2565 รับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอพักส่วนกลางที่ 1 – 27) ประจำปีการศึกษา 2565