รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกองบริการหอพักนักศึกษา

ฉบับที่ 2 /2565

เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27)

 

 

เอกสารเพิ่มเติม  รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 – 27)