ข่าวกิจกรรมหอพัก

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2 […]

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองบริการหอพักนักศึกษา ให้การต้อน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More »

โครงการหอพักสัมพันธ์และตลาดนัดชาวหอ ปีการศึกษา 2566

กองบริการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษาส่วนกลาง

โครงการหอพักสัมพันธ์และตลาดนัดชาวหอ ปีการศึกษา 2566 Read More »

โครงการอบรมการป้องกันละระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมการป้องกันละระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 25

โครงการอบรมการป้องกันละระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 กองพัฒ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน Read More »

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2566 Read More »

เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์

เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 Read More »