ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง การเปลี่ยนแปลง วันเวลาคืนกุญแจห้องพัก สำหรับนักศึกษาขอสละสิทธิ์การเข้าพักหอพัก ภาคปลาย ประจำปีการศึกาษา 2562
      วันที่ประกาศ 14 พฤศจิกายน 2562

แจ้ง เปลี่ยนแปลง วันเวลาคืนกุญแจห้องพัก สำหรับนักศึกษาขอสละสิทธิ์การเข้าพักหอพัก ภาคปลาย ประจำปีการศึกาษา 2562Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.