ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27) รุ่นพี่ ประจำปีการศึกษา 2563
      วันที่ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27) รุ่นพี่ ประจำปีการศึกษา 2563

        ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายจัดหอพักนักศึกษาเพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกและปลอดภัยแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีระเบียบวินัย มีความเอื่ออาทร มีความรับผิดชอบ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม การคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดาว์นโหลดใบสมัคร ใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)Powered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.