ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27) ประจำปีการศึกษา 2563
      วันที่ประกาศ 11 มีนาคม 2563

ประกาศเรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักส่วนกลาง (หอพักที่ 1 - 27) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมPowered by RnD @ Computer Center KKU

Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.